Όροι Χρήσης - Πολιτική Cookies

  Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την www.mylonas-drimeris.gr, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων της εταιρείας, προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτό να δηλώσετε τα αληθή σας στοιχεία, τα οποία θα σας ζητηθούν, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο. Με την εγγραφή σας στο www.mylonas-drimeris.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

  Το site μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας σε αυτό. Χρησιμοποιώντας το www.mylonas-drimeris.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική για τα cookies. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση των cookies, θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις του browser σας αναλόγως. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, μπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή σας στο site μας.

  Η www.mylonas-drimeris.gr συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή και των απαντήσεών σας στα πλαίσια συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει η www.mylonas-drimeris.gr και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε.

  Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία δηλώνετε στην Εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προιόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προιόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ Ο.Ε.» ιδιαίτερα μέσω του www.mylonas-drimeris.gr.

  Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η www.mylonas-drimeris.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καθώς και σχετικών προσφορών ή / και ανακοινώσεων.

  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την www.mylonas-drimeris.gr , μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@mylonas-drimeris.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

  Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την «ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ Ο.Ε.», τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@mylonas-drimeris.gr, από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

  Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία γνωστοποιείτε στην «ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ Ο.Ε.» , μέσω του info@mylonas-drimeris.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

  Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση τους σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ Ο.Ε.», επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

  Η εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΡΙΜΕΡΗΣ Ο.Ε.» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του info@mylonas-drimeris.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς λόγους, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών, αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.