Ηλεκτρολογείο
Στο Ηλεκτρολογείο μας γίνεται διάγνωση με Mercedes Star Diagnosis, εγκέφαλος της Mercedes. Αναλύει όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά τμήματα του αυτοκινήτου, όπως Κεντρικό Εγκέφαλο αυτοκινήτου, ESP – BAS, ηλεκτρονικούς αισθητήρες και βοηθητικά ηλεκτρονικά κυκλώματα.